LP bygg

Vi tilbyr tjenester innenfor byggearbeid og tømrerarbeid både for boliger og industribygg. Innenfor betongarbeid utfører vi:

 • armering,
 • systemforskaling og treforskaling,
 • punktfundamenter,
 • fundamentsåler,
 • vegger, søyler og bjelker,
 • dekker,
 • montering av prefabrikkerte elementer.

Tilbudet av tømrerarbeid omfatter utføring av:

 • yttervegger og innervegger,
 • montering av gipstak og systemtak,
 • montering av vindus- og dørrammer,
 • fasader.

Velkommen til å ta i bruk tjenestene våre.

Tilbud