LP bygg

Tømmerarbeider – prosjekter

Bygging av service bolig anlegg i Gjerdrum
2007-2008 - 9000 m2

Bygging av hotel THON GARDERMOEN i Gardermoen
2006-2009 - 450 rom

Renovering av hotel THON ARENA i Lillestrøm
2009 - 74 rom

Servicehallm/hvilerom i Gardermoen
2010 - 560 m2 / 14 rom

Marina Harvest i Gardermoen
2009-2010 - 4500 m2

KOF Office i Gardermoen
2009-2010 - 480 m2

Kjellerskole
2011 - Den nye delen

Sørenga i Oslo
2012 - 127 leiligheter

Betongarbeider – prodjekter

Bygging av service bolig anlegg i Gjerdrum betong mengde ca. 3000 m3
2007-2008 - 9000 m2

Lagerbygg for XXL på Gardermoen Betongarbeider består av fundamenter og ringmurer - bygget på totalt ca. 22000m2
03/2011-08/2011 - 22000m2

Kvartal 1 - Kjerulfsgate Lillesrøm Betongarbeider for moduler
06/2011-09/2011 - 2000m2

Lillesrøm, Åråssvingen Betongarbeider for moduler
10/2011-12/2011 - 3400 m2

Lagerbygg for COOP på Gardermoen Betongarbeider består av fundamenter og ringmurer - Bygget et på totalt ca. 80000 m2
09/2011-10/2012 - 80000 m2

Strømmen, Sagdalsveien Betongarbeider for 35 leiligheter
12/2011-10/2012 - 3000 m2

Referanser