LP bygg

Selskapet LP Bygg AS ble opprettet og registrert i Norge i 2011.

Firmaets personale var basert på de høyt faglærte arbeidere til selskapene DREWPOL og DREWBUD.

Begge disse selskapene hadde drevet med tjenester innen byggebransjen og hadde deltatt i mange krevende og interessante prosjekter i Norge fra 2006. Ved realisering av disse prosjektene fikk våre ansatte den nødvendige arbeidserfaringen innen byggebransje og ble vant til å arbeide etter norske standarder.

Firmaet ansetter 45 personer.

Våre arbeidere har de nødvendige norske sertifikater og lisenser og de utvider sin kompetansene kontinuerlig ifølge selskapets krav om kontinuerlig utvikling av personalkompetanse.

Hovedområdene for vår virksomhet er komplekse betongarbeider:

  • forskalingsarbeid,
  • armering,
  • betongarbeid

og tømrerarbeid:

  • yttervegger,
  • innervegger,
  • gipstak,
  • montering av vindus- og dørrammer.

Førsteprioritet i vår daglige virksomhet er høy kvalitet på de utførte arbeidene samt arbeidernes sikkerhet gjennom overholdelse av HMS regler og forskrifter.

Om selskapet